ŞcoalaRomanească.ro

Revista Şcoala Romanească

Scoala Romaneasca

Reclamă


Reclama
Actualitate

IMPREUNA PENTRU EDUCATIE

Pornind de la premisa că educaţia pregăteşte fiinţa umană să acţioneze şi să gândească independent, este im- perios necesar să privim şcoala ca un spaţiu comun în care elevul învaţă să fie autonom şi, totodată, să aibă deschi- dere către comunitatea din care face parte. Apartenenţa la o comunitate în continuă mişcare şi permanentă lărgire se realizează prin trecerea celui care se şcoleşte de la cercul mic al familiei la comunitatea şcolară şi apoi la societa- te în ansamblul ei. Trecerea de la timidi- tate la a fi îndrăzneţ, de la indiferenţă şi ignoranţă la a munci conştiincios pentru tine şi pentru ceilalţi, de la nestăpânire la a fi stăpân pe sine, de la neadevăr către a căuta întotdeauna adevărul, sunt tot atâtea faţete ale celui şcolit şi ale reuşitei sale în tot ceea ce face.

Educaţia de mâine?... Astăzi toţi suntem, într-un fel sau în altul, legaţi sau implicaţi în educaţie. Însă, impredic- tibilitatea a cât, cum şi în ce mod va trebui să fim educaţi într-un viitor apro- piat sau îndepărtat este foarte dificil de prevăzut. Dacă educatul de astăzi are ca  principiu  fundamental  obligatoriu scris-cititul, pentru educatul de mâine în plus va fi capital nivelul de creativitate, deoarece a fi creativ înseamnă a privi înspre viitor. Valorile educaţiei pentru elev trebuie să aibă ca punct de ple- care capacitatea de a-l pregăti să în- frunte orice nereuşită şi de a-l păstra în interiorul propriei creativităţi pe întreg parcursul dezvoltării sale.

Vizând latura serviciului educaţional pe care o şcoală trebuie să îl ofere ele- vului şi să-l pregătească pentru o viaţă de adult autonomă şi împlinită în socie- tate, este importantă structurarea unui program didactico-administrativ care să-i permită elevului să beneficieze de activităţi diverse care să-i dezvolte ap- titudini complementare celor obţinute în cadrul orelor de curs. Fie că sunt ac- tivităţi vocaţionale (sport, muzică, arte plastice, teatru, dans, datini şi obiceiuri, fotografie, jurnalism etc.), fie că sunt ac- tivităţi care vizează performanţa elevilor într-un anumit domeniu (olimpiade şi competiţii pe discipline), toate trebuie să răspundă nevoilor şi dorinţei elevilor şi, totodată, să beneficieze de asistenţa profesorilor de specialitate, să fie prezente în graficul orar şi remunerate co- respunzător.

Considerăm oportună organizarea în unităţile de învăţământ a unor struc- turi care să le imite pe cele din societa- te (parlament, consilii judeţene, primării, judecătorie etc.), astfel încât elevii să fie puşi în situaţia de a exercita funcţii în care să acţioneze cu responsabilitate.

Realizarea unui parteneriat respon- sabil cu unităţile de cult religios care să vină cu elemente complementare, în special cu privire la educaţia mora- lă şi implicarea elevilor în activităţi de voluntariat ca demers educaţional, să se constituie ca fiind componente ale apartenenţei la o comunitate.

Pentru a preîntâmpina robotizarea elevilor prin folosirea excesivă a tehno- logiilor şi pentru a veni în contrapondere cu această situaţie, revenirea la cartea tradiţională şi la modalităţile specifice ale decodării unui mesaj ar fi esenţiale. lll

PROF.DR.

PETROVAI DIANA

LIDER SINDICAL LICEUL REFORMAT

SATU MARE

 
Pentru a putea adauga comentarii trebuie sa fiti autentificat!
 
Va aflati pe pagina : Actualitate  IMPREUNA PENTRU EDUCATIE